Pravila i uslovi

Pravila Bloger FEST udruženja

Na osnovu Člana 13 Odluke o osnivanju udruženja od 05.03.2018. godine, na osnovu  Zakona o udruženjima (Sl. Glasnik br. 51/2009 i 99/2011), kao i na osnovu Odluke o osnivanju BLOGER FEST udruženja dana 05.03.2018. godine donosi se

Pravilnik o osnivanju *

 

Član 1

Ovim Pravilnikom se definišu i uređuju pravila i uslovi osnivanja BLOGER FEST udruženja, način pristupanja BLOGER FEST-u kao i specijalne pogodnosti za sve članove BLOGER FEST kartice (u daljem tekstu BF kartica / BF članska kartica) .

Član 2

Član BLOGER FEST udruženja može postati svako fizičko lice koje uplati članarinu za članstvo, a član se postaje od momenta izdavanja BLOGER FEST članske karte . Članska karta može biti nivoa Premium ili Exclusive. Visina članarine iznosi 5 za Premium nivo, odnosno  10 za Exclusive nivo. Osim kada je u slučaju odredjeni popust na istu. Plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS na dan uplate, dok za uplate u EUR cena članarine ostaje ista. Dostava članske karte na teritoriji R. Srbije je GRATIS!

Član 3

Članstvo je vremenski ograničeno na godinu dana. Članstvo važi od dana uplate članarine i traje 12 meseci od tog datuma, zaključno sa poslednjim danom poslednjeg meseca članstva.

Član 4

Članstvom u BLOGER FEST udruženje Premium član stiče pravo na sledeće pogodnosti:

 • Online podrška 24/7
 • Web dizajn
 • Marketing saveti

Član 5

Članstvom u BLOGER FEST udruženje Exclusive član stiče pravo na sledeće pogodnosti:

 • Online podrška 24/7
 • Lektorisanje tekstova
 • Web dizajn
 • Grafički dizajn
 • SEO optimizacija
 • Prebacivanje bloga na domen
 • Marketing saveti i strategija
 • Edukacije

Edukacije (kako implementirati i optimizovati Google AdWords oglase, oglašavanje na društvenim mrežama Facebook i Instagram, fotografija-propozicija slike, photoshop i još mnogo drugih).

Član 6

Članovi sa statusom Exclusive odnosno Premium člana stiču pravo na edukacije koje su predstavljene na moj.blogerfest.com, a u okviru nivoa članstva kojim se pristupa.

Član 7

Reklamacija, odnosno vraćanje novca za članstvo u BLOGER FEST je moguće u roku od 15 dana od dana učlanjenja u BLOGER FEST i to jedino u slučaju da pogodnost BLOGER FEST članske karte nisu korišćene.

Član 8

Da bi član BLOGER FEST kartice iskoristio svoje pogodnosti, dužan je da potvrdi svoje podatke sa članske karte (ID člana, ime i prezime) uz popunjavanje forme ili odgovarajućeg dokumenta.

Član 9

Gubitak ili krađu BF članske karte, član je dužan da prijavi telefonskim putem na broj +381 61 18 61 721 ili elektroniskim putem na e-mail info@blogerfest.com . Najkasnije 30 dana nakon prijave nestanka, članu se šalje nova članska karta, pri čemu udruženje BLOGER FEST snosi sve troškove izrade i slanja. Sve pogodnosti koje je član imao prenose se na novu karticu i važe godinu dana od dana plaćanja članarine.

Član 10

Pravila BLOGER FEST udruženja će članovima biti dostavljena zajedno sa BF karticom, a sve naknadne izmene pravila biće objavljivane i dostavljane članovima na internet stranici www.blogerfest.com/bf-kartica .

Član 11

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Poslodavca. Ovaj Pravilnik može biti izmenjen samo pismenim putem u formi Izmena i Dopuna ovog Pravilnika.

Pročitajte još: www.blogerfest.com/pravila-udruzenja-bloger-fest/

Uroš Timić
direktor BLOGER FEST udruženja