Slanje mailova kroz WordPress uz Gmail SMTP

By BFedukacija Categories: EXCLUSIVE
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Da li imate problema sa slanjem i primanjem mailova sa vašeg WordPress bloga? Jedan jednostavan način da se reši problem slanje WordPress email obaveštenja je isntalacijom Gmail SMTP servera. U ovoj edukaciji objasnićemo kako možete lako podesiti Gmail SMTP server i slati obaveštenja korisnicima i primati ista kroz WordPress.

Course Content

Instalacija

  • Podešavanje Gmail SMTP servera

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet