Slanje mailova kroz WordPress uz Gmail SMTP

Categories: EXCLUSIVE
Omiljeno Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O edukaciji

Da li imate problema sa slanjem i primanjem mailova sa vašeg WordPress bloga? Jedan jednostavan način da se reši problem slanje WordPress email obaveštenja je isntalacijom Gmail SMTP servera. U ovoj edukaciji objasnićemo kako možete lako podesiti Gmail SMTP server i slati obaveštenja korisnicima i primati ista kroz WordPress.

Course Content

Instalacija

  • Podešavanje Gmail SMTP servera