Fotografska kompozicija i pravila u fotografiji

By BFedukacija Categories: PREMIUM
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Kompozicija je pojam koji označava raspored elemenata na fotografiji. Fotografija ima dve dimenzije – dužinu i visinu, a njome se prikazuje trodimenzionalni prostor – dužina, visina i dubina. U kompoziciji fotografije ljudsko oko najpre uočava predmet koji je fokusiran, tj. izoštren. Međutim, ukoliko su svi predmeti na fotografiji izoštreni, posmatrač u svakom slučaju pronalazi glavni predmet fotografije (tzv. tačka fokusa). Veoma je bitno da fotograf zna kako da taj glavni predmet smesti u prostor fotografije.

Course Content

Kompozicija i pravila

 • O kompoziciji
 • Pojednostavite fotografiju i naglasite njen glavni motiv.
 • Da bi pronašli najbolju scenu krećite se oko objekta koji želite da fotografišete
 • Pravilo trećina i pravilo zlatnog reza
 • Simetrična i nesimetrične ravnoteža fotografije
 • Stavljanje objekta na fotografiji u okvir
 • Izbegavanje motiva koji smetaju
 • Obratite pažnju na pozadinu objekta
 • Pazite na vertikalne, horizontalne i dijagonalne linije
 • Probajte da organizujete prednji, srednji i zadnji plan na fotografiji
 • Odaberite pravi momenat za fotografisanje i naglasite jaku emociju
 • Naglašavanje treće dimenzije. Davanje dubine fotografiji

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet