Napravi svoj Media Kit u Canva (free)

  • Level: Intermediate
  • Kategorija EXCLUSIVE
  • Trajanje 20m
  • Last Update 07/08/2021

OPIS

Media kit je dokument sa informacijama o vašim uslugama, proizvodima ili predstojećim događajima. Koristi se u različitim situacijama, a cilj je predstaviti dovoljno informacija kako biste drugoj strani (zakupcu) približili saradnju u vidu: partnertstva, sponzorstva, predstavljanja u medijima, intervju i drugo.

Dokument bi trebao biti sažet, pregledan, vizualno privlačan i usklađen sa brednom. Templejt možete uraditi u Photoshopu a postoje drugi online besplatni alati, kao npr Canva, koji pruža nekoliko raznovrsnih gotovih templejta a koji ćemo objasniti u ovoj edukaciji.

Teme edukacije

4 Lessons20m

Lekcije

Uvod u Canva app
Šta to Media Kit treba da sadrži?
Izmeni templejt po potrebi
Sačuvaj kao PDF
media-kit-free-templejt-canva-blog

Šta je potrebno?

  • Internet
  • Laptop