Napravi svoj Media Kit u Canva (free)

By BFedukacija Categories: EXCLUSIVE
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Media kit je dokument sa informacijama o vašim uslugama, proizvodima ili predstojećim događajima. Koristi se u različitim situacijama, a cilj je predstaviti dovoljno informacija kako biste drugoj strani (zakupcu) približili saradnju u vidu: partnertstva, sponzorstva, predstavljanja u medijima, intervju i drugo.

Dokument bi trebao biti sažet, pregledan, vizualno privlačan i usklađen sa brednom. Templejt možete uraditi u Photoshopu a postoje drugi online besplatni alati, kao npr Canva, koji pruža nekoliko raznovrsnih gotovih templejta a koji ćemo objasniti u ovoj edukaciji.

Course Content

Lekcije

  • Uvod u Canva app
  • Šta to Media Kit treba da sadrži?
  • Izmeni templejt po potrebi
  • Sačuvaj kao PDF

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet